افرینش سیرسلامت ایساتیس

درخواست ویزا

درخواست ویزا

تیم تخصصی ما کوتاه ترین و سریع ترین راه را برای گرفتن ویزا برای بیماران و خانواده های آنها فراهم می  کند و همچنین در صورت ایجاد مشکل در روند اخذ ویزا برای بیماران و خانواده های آنها تیم تخصصی حقوقی ما در این مورد بهترین مشاوره و راهکار را ارائه خواهند کرد.

نکاتی که باید در هنگام اخذ ویزا رعایت شود:

داشتن حداقل 6 ماه اعتبار پاسپورت

اقدام برای اخذ ویزا حداقل یک ماه قبل از سفر برای درمان

تیم ما به صورت تخصصی می تواند ویزای توریست درمانی را برای بیمار و یک هکراه فراهم میکند که این ویزا سریع تر و ارزان تر از ویزای توریستی می باشد.

f