افرینش سیرسلامت ایساتیس

خدمات اقامت

خدمات اقامت

شرکت ما با داشتن تیم تخصصی بر این اعتقاد استوار است که بیماران و خانواده هایشان نباید هیچ نگرانی در مورد اقامت و ترانسفر خود داشته باشند

تیم تخصصی ما با توجه به بودجه شما بهترین انتخاب را برای اقامت شما در هتل های 3،4،5 ستاره( از قبیل هتل های مدرن،سنتی و… ) و سوئیت انجام خواهند داد و همچنین بنابر درخواست شما  محل اقامت می تواند در مرکز شهر(بافت سنتی) یا نزدیک به مرکز درمانی باشد.

f